Kijk eens, wat ik kan... op Jenaplanschool Grote Beer in Den Haag

Uw kind is meer dan welkom op onze Jenaplanschool Grote Beer in Den Haag! Bij het samengaan in 1985 van de kleuterschool De Spelende Beertjes en de rooms-katholieke basisschool Moerwijk kreeg de basisschool de naam ‘Grote Beer’.

Waarom de naam ‘Jenaplanschool Grote Beer’?

  • Grote Beer verwijst naar het sterrenbeeld... een oriëntatiepunt.
  • Grote Beer was een van de eerste schepen die uit Nederlands-Indië mensen naar Nederland bracht. Grote Beer... ontmoetingsschool.
  • Grote Beer dankt ook zijn naam aan een viertal boeken over Grote Beer en Kleine Beer van Martin Waddel en Barbara Firth. Het tweede boek heet Goed zo, Kleine Beer. In dit prentenboek laat Kleine Beer steeds aan Grote Beer zien wat hij allemaal kan. Steeds zegt Kleine Beer dan: "Kijk eens, wat ik kan…" en Grote Beer prijst hem dan de hemel in.

Meer >

Bekijk ons team

Klik hier >

Kennismaken en inschrijven nieuwe leerlingen

Twee keer per maand zijn er kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze jenaplanschool in Den Haag. De lijst met data vindt u hieronder. Voor het maken van een afspraak belt u een van genoemde personen.

De kennismakingsgesprekken duren ongeveer anderhalf uur en bestaan uit vier (of vijf) onderdelen:

  • U ontvangt de schoolgids en we vertellen meer over onze school, de werkwijzen en onze visie op goed onderwijs.
  • U krijgt een rondleiding.
  • En er is ruim gelegenheid om uw vragen te stellen. 

Meer >

Leerlingen van Jenaplanschool Grote beer in Den Haag

Vreedzame school

Jenaplanschool Grote Beer is een Vreedzame School in Den Haag. Een van de grootste zorgen van de laatste jaren voor onze samenleving is de toename van criminaliteit, afnemend normbesef en geweld, en de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid. Deze problematiek gaat aan het onderwijs niet voorbij.

Het primaire proces in scholen wordt steeds meer bedreigd door zaken als ordeproblemen, toenemende gedragsproblemen en een onveilige atmosfeer in en rond de school. Uitgever Eduniek ontwikkelde een programma dat tot doel heeft het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. 

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap waarin iedereen (leerlingen, ouders en team) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. 

Meer >

Contactgegevens